Blavabub

Zdrojový kód

Toto sluzi na spustenie casti so samplovanou hudbou
Samplovana hudba je ako jedina cast pakovana cez packmaker
[strumcekova komprimacia] lebo stromcek je na pakovanie samplov velmi vyhodny.
3   5b00      *s
4   5b00       
5   5b00      screen =  30128        03 "bub" run bubny
6   5b00      bubny =  32340
7   5b00      play  =  32882
8   5b00          org 30064
9   7570 ed739575  p   ld  (sp+1),sp
10   7574 317075      ld  sp,p
11   7577 3e3e       ld  a,#3e
12   7579 326faa      ld  (#aa6f),a
13   757c 3273aa      ld  (#aa73),a
14   757f cd547e      call bubny        depack packmaker
15   7582 cda075      call cls
16   7585 cd9775      call pusti
17   7588 cdb075      call screen       depack screen
18   758b 310000      ld  sp,#00
19   758e cd7280      call play        play music
20   7591 cda075      call cls
21   7594 315555   sp   ld  sp,#5555
22   7597 af     pusti xor a
23   7598 dbfe       in  a,(#fe)
24   759a f6e0       or  #e0
25   759c 3c        inc a
26   759d 20f8       jr  nz,pusti
27   759f c9        ret
28   75a0       
29   75a0 f3     cls  di
30   75a1 af        xor a
31   75a2 d3fe       out (#fe),a
32   75a4 21ff5a      ld  hl,#5aff
33   75a7 77     cc1  ld  (hl),a
34   75a8 2b        dec hl
35   75a9 cb5c       bit 3,h
36   75ab 20fa       jr  nz,cc1
37   75ad c9        ret
38   75ae      k
39   75ae      l   =  k-p
40   75ae          end

 bubny 7e54 * cc1  75a7 * cls  75a0 * k   75ae *
 l   003e * p   7570 * play  8072 * pusti 7597 *
 screen 75b0 * sp   7594 *                

Bytes:62 labels:10 errors:0Popis
Viz. zdroják

Poznámky
Nic...

Poslal
Busy