Konvertor mezi MB02 verzí Promethea a normální

Zdrojový kód

     org 32768


;hoodne jednodcha konverze
;souboru mezi prometheem pro
;MB02 a kazetovou/d40 verzi


;upravi hlavicku souboru na
;ktery ukazuje load kurzor

     di
     call #3C9E


     ld  a,#12
     rst 32
;getcst
     push hl
     ld  b,h
     ld  c,l
     ld  ix,BUFER
     ld  a,#16
     rst 32
;getsub

     ld  a,5
     ld  (BUFER+5),a
     ld  hl,(BUFER+5+13)
     ld  de,(BUFER+5+15)
     ld  (BUFER+5+15),hl
     ld  (BUFER+5+13),de


     pop hl
;jr z,error
     ld  ix,BUFER
     ld  a,#1B
     rst 32
;owsub

     call #3C98
     ei
     ret

BUFER

;||Popis
Jordanova skvělá úprava Promethea pro MB-02 má jednu drobnou nevýhodu. Zdrojáky psané v klasickém Prometheovi do něj nelze nahrát. Tento prográmek tuto vadu odstraní - zkonvertuje váš starý zdroják (celá konverze je prohození dvou údajů v hlavičce souboru) a změní typ souboru na 5.

Poznámky
Pouze pro MB02

Poslal
dR0n_K3l