Tisk do souboru (MB02 only)

Zdrojový kód

     org 23296INIT
     ld  hl,CHANNEL3
     ld  (23749),hl
     ld  hl,16384
     ld  (CHANNEL3+1),hl
     xor a
     ld  (LAST+1),a
     ret


CHANNEL3
     ld  hl,16384
     ld  (hl),a
     cp  "|"
     jr  nz,SKIP

LAST   cp  0
     jr  z,KONEC

SKIP
     cp  13
     ld  (LAST+1),a
     call z,PACK
     inc hl
     ld  (CHANNEL3+1),hl
     ld  a,h
     cp  23296/256
     ret nz

KONEC
     ld  a,h
     cp  23296/256
     jr  z,KON1
     ld  (hl),0
     inc hl
     jr  KONEC

KON1
     call #3C9E

     ld  ix,HEAD
     ld  a,#26
     rst 32

     ld  ix,16384
     ld  bc,0
     ld  e,7
     ld  a,#25
     rst 32

     call #3C98

     ld  a,(CISLO+1)
     inc a
     cp  "9"+1
     jr  nz,OKI

     ld  a,(CISLO)
     inc a
     ld  (CISLO),a
     ld  a,"0"
OKI
     ld  (CISLO+1),a

     jr  INIT


PACK
     dec hl
     ld  a,(hl)
     cp  32
     jr  z,PACK
     inc hl
     ld  (hl),13
     inc hl
     ld  (hl),10
     retHEAD   defb 176

     defb 0
     defb 0
     defb 0
     defb 0

     defb 3

     defm "PRN_FILE"
CISLO  defb "0"
     defb "0"

     defb 0
     defb 27

     defb 0
     defb 64

     defb 0
     defb 128


     defb 0
     defb 64

     defb 0
     defb 27
     defb 0
     defb 0

     defb 255

     defb 0

     defb 0
     defb 0


A1_END  equ $-23296

;|Popis
Po spuštění se připojí na kanál #3 a ukončí se. Při zápisu na kanál #3 (tiskárnu) ukládá data do obrazovky. Mezery na konci řádku se vypouštějí a odřádkování se převádí na PC formát. Po zaplnění obrazovky se soubor uloží a začíná se plnit znovu. Tisk bude ukončen po vyhodnocení sekvence ;||

Poznámky
Pouze pro MB02

Poslal
dR0n_K3l