MkSin

Zdrojový kód

3   5b00      *s
4   5b00      tabsin =  #7000        03 mksin 19.11.1995 Busy soft
5   5b00          org #8000
6   8000 fd213a5c  p   ld  iy,#5c3a      Systemky musia byt OK !
7   8004       
8   8004 210070   mksin ld  hl,tabsin
9   8007 7d     mksn1 ld  a,l
10   8008 e5        push hl
11   8009 cd282d      call #2d28
12   800c ef        rst #28         Vypocet 127.5*(1+sin(A*PI/128))
13   800d 34eb       db  #34,#eb       uloz + exponent
14   800f 490fdaa2     db  #49,#0f,#da,#a2   mantisa PI/128
15   8013 04        db  #04         krat
16   8014 1f        db  #1f         sin
17   8015 a1        db  #a1         uloz 1
18   8016 0f        db  #0f         plus
19   8017 34377f      db  #34,#37,#7f     uloz 127.50
20   801a 04        db  #04         krat
21   801b 38        db  #38
22   801c cdd52d      call #2dd5
23   801f e1        pop hl
24   8020 77        ld  (hl),a
25   8021 2c        inc l
26   8022 20e3       jr  nz,mksn1
27   8024      se
28   8024 c9        ret
29   8025      k
30   8025      l   =  k-p
31   8025      ls   =  se-mksin

 k   8025 * l   0025 * ls   0020 * mksin 8004 *
 mksn1 8007 * p   8000 * se   8024 * tabsin 7000 *

Bytes:37 labels:8 errors:0  
Popis
Vypočítá sinusovou tabulku dlouhou 256 bajtů. Základní věc pro všechny intromakery.

Poznámky
Systémové proměnné musí být vpořádku. Používá ROM.

Poslal
Busy