Tlac alebo konverzia zdrojaku z MRS

Zdrojový kód


3   5b00      *s
4   5b00      ;==============================================================;
5   5b00      ;== Verzia 01 == "qnc" SekvencnyText == 21.12.1993 Busy soft ==;
6   5b00      ;==============================================================;
7   5b00      *s
8   5b00          org #5b00     Pouzitie: LPRINT USR 23296,aaa,bbb
9   5b00 df     p   rst #18      Vypise bbb riadkov od riadku aaa
10   5b01 fe2c       cp  ','
11   5b03 2007       jr  nz,nons    Po cisle 23296 musi nasledovat ciarka
12   5b05 e7        rst #20      a po nej ciselny vyraz urcujuci prvy
13   5b06 cdfb24      call #24fb     riadok vypisu
14   5b09 df        rst #18
15   5b0a fe2c       cp  ','      po nom musi byt dalsia ciarka
16   5b0c c28a1c   nons  jp  nz,#1c8a
17   5b0f e7        rst #20
18   5b10 cdfb24      call #24fb     a po nej dalsi vyraz urcujucu
19   5b13 cd991e      call #1e99     zase pocet vypisovanych riadkov
20   5b16 c5        push bc
21   5b17 cd991e      call #1e99
22   5b1a 59        ld  e,c
23   5b1b 50        ld  d,b
24   5b1c 1b        dec de
25   5b1d cd6ada      call #da6a     Nastavenie ukazovatela riadkov
26   5b20 af        xor a       na prvy riadok vypisu
27   5b21 32355b      ld  (poloha+1),a
28   5b24 c1        pop bc
29   5b25 78     rmloop ld  a,b      Hlavna vypisova slucka, ak sa uz
30   5b26 b1        or  c       vypisali vsetky riadky, koniec
31   5b27 2844       jr  z,end
32   5b29 3e7f       ld  a,#7f     Kontrola medzery, jej stlacenim
33   5b2b dbfe       in  a,(#fe)    mozno vypis predcasne ukoncit
34   5b2d 0f        rrca
35   5b2e 303d       jr  nc,end
36   5b30 c5        push bc
37   5b31 cd67e8      call #e867     Vyzdvihnutie jedneho riadku
38   5b34 3e55    poloha ld  a,#55     zo zdrojoveho textu
39   5b36 3c        inc a
40   5b37 e60f       and #0f
41   5b39 32355b      ld  (poloha+1),a
42   5b3c 67        ld  h,a
43   5b3d cde4d7      call #d7e4     Vypis tohto riadku na obrazovku
44   5b40 af        xor a       internou rutinkou MRS
45   5b41 32fffd      ld  (#fdff),a
46   5b44 2140fe      ld  hl,#fe40
47   5b47 2b     skon  dec hl       Najdenie konca uzitocneho textu
48   5b48 7e        ld  a,(hl)     na riadku aby sa nemuseli zbytocne
49   5b49 fe20       cp  ' '      vypisovat medzery na konci riadku
50   5b4b 28fa       jr  z,skon
51   5b4d 23        inc hl
52   5b4e 360d       ld  (hl),#0d
53   5b50 2100fe      ld  hl,#fe00
54   5b53 e5     loolin push hl       Vypis riadku, ale tentokrat
55   5b54 7e        ld  a,(hl)     standartnou rutinkou RST #10
56   5b55 d7        rst #10      ktoru je mozne presmerovat
57   5b56 e1        pop hl       (napriklad do suboru na disku)
58   5b57 23        inc hl       (alebo na tlaciaren)
59   5b58 7e        ld  a,(hl)
60   5b59 fe0d       cp  #0d
61   5b5b 20f6       jr  nz,loolin
62   5b5d d7        rst #10      Po znaku CR este vypiseme aj LF
63   5b5e 3e0a       ld  a,#0a     (vhodne pre ms-dos textove subory)
64   5b60 d7        rst #10      (a vecsinu tlaciarni)
65   5b61 2af1d4      ld  hl,(#d4f1)
66   5b64 cdcbda      call #dacb     Posun ukazovatela na dalsi riadok
67   5b67 c1        pop bc
68   5b68 0b        dec bc
69   5b69 af        xor a
70   5b6a ae        xor (hl)      A ak sme nenarazili na koniec zdrojaku
71   5b6b 20b8       jr  nz,rmloop   tak pokracujeme vo vykonavani slucky
72   5b6d 3e02    end  ld  a,#02
73   5b6f c30116      jp  #1601
74   5b72      k
75   5b72      l   =  k-p
76   5b72       
77   5b72          org #b000
78   b000 cda23c   ss   call 15522     Sejvnutie prelozeneho kodu
79   b003 cd31b0      call poke
80   b006 dd2120b0     ld  ix,head
81   b00a 111100      ld  de,17
82   b00d af        xor a
83   b00e cdc604      call #04c6
84   b011 dd21005b     ld  ix,p
85   b015 117200      ld  de,l
86   b018 3eff       ld  a,#ff
87   b01a cdc604      call #04c6
88   b01d c3a43c      jp  15524
89   b020       
90   b020 03     head  db  #03
91   b021 716e6320     db  'qnc    '
      20202020  
      2020    
92   b02b 7200005b     dw  l,#5b00,#bc00
      00bc    
93   b031       
94   b031 cd9c3c   poke  call #3c9c      Nejake specialitky pre MB-02
95   b034 3e1f       ld  a,#1f      ale inak nepodstatne
96   b036 32dd04      ld  (#04dd),a
97   b039 3e1d       ld  a,#1d
98   b03b 32ef04      ld  (#04ef),a
99   b03e 3e1e       ld  a,#1e
100  b040 32f704      ld  (#04f7),a
101  b043 c3983c      jp  #3c98
102  b046       

 end  5b6d * head  b020 * k   5b72 * l   0072 *
 loolin 5b53 * nons  5b0c * p   5b00 * poke  b031 *
 poloha 5b34 * rmloop 5b25 * skon  5b47 * ss   b000 *

Bytes:184 labels:12 errors:0  


Popis
Tento program sluzi pre tlac alebo konverziu zdrojoveho textu z MRS do cistej textovej formy. Vyuziva moznost presmerovat basicovu print rutinku RST #10 na tlaciaren, alebo aj do sekvencneho suboru (na niektorych disketovych jednotkach).

Poznámky
Program vyzaduje mat v pameti nahrany program MRS a v nom zdrojovy text, ktory sa ma vytlacit alebo konvertovat. Pred spustenim je treba kanal #3 nasmerovat na pozadovane zariadenie prikazom typu OPEN #3.

Poslal
Busy