Priklad obsluznych rutiniek

Zdrojový kód

Priklad obsluznych rutiniek:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

;; Definicia portov standartnej 8255 (PB je volny,nepouzity)

 pa   =  #1f	Datovy port
 pb   =  #3f	(nepouzite)
 pc   =  #5f	Riadiaci port
 cm   =  #7f	Riadiace slovo pre naprogramovanie 8255

;; Inicializacia

    ld  a,#c2
    out (cm),a
    ld  a,#04
    out (pc),a
    dec a
    jr  nz,-3
    out (pc),a

;; Prijem bajtov

cakaj  in  a,(pc)	Zisti stav linky
    bit 5,a	Prisiel uz nejaky bajt ?
    jr  z,cakaj	Ak nie, tak dalej cakaj
    in  a,(pa)	Prevezmeme prijaty bajt

;; Posielanie bajtov

wait  in  a,(pc)	Zisti stav linky
    add a,a	Mozno uz poslat dalsi bajt ?
    jr  nc,wait	Ak nie, tak dalej cakaj
    ld  a,bajt
    out (pa),a	Posleme bajt na linku
Popis
Viz. Zdroják

Poznámky
Nic...

Poslal
Busy