Popis


SPECCOM

Program SPECCOM byl navržen jako komunikační prostředek určený pro přenos dat a další služby mezi platformou PC a Sinclair ZX Spectrum. Při dodržení několika podmínek by neměl být ale problém jej portovat na jiné osmibitové (i vícebitové) počítače.

Požadavky:

Hardware:

PC:

Speccom byl vyvýjen na sestavě s procesorem Pentium 75Mhz (přetaktováno na 120Mhz), 16 Mb RAM, PCI 1Mb SVGA kartou. Z hlediska funkčnosti je nejdůležitějším prvkem obousměrný paralelní port. Myslím, že se mi nepodařilo použít jiné, než 8086kové instrukce.

ZX Spectrum:

K provozu bohatě postačuje sestava s 48Kb RAM a paralelní interface obsahující obvod 8255 (např. MB-02, UR4, D40/80,...). Teoreticky je možné použít jakýkoli jiný paralelní obvod s požadovaným počtem vsupně výstupních linek.

Kabel:

Je možné buď si postavit svůj vlastní speciální kabel, nebo použít nějaký standartní a na straně ZX Spectra vyrobit přípravek, který příslušné linky předrátuje na správné porty 8255ky. Osobně jsem použil (prý) standartní ECP kabel a přepojku.

Speciální kabel:

  PC:       Port 8255:  Signál:
  1 -------------------- C6   Busy 
  10 -------------------- C1   Int 
  2 -------------------- B0   Data 
  3 -------------------- B1   Data 
  4 -------------------- B2   Data 
  5 -------------------- B3   Data 
  6 -------------------- B4   Data 
  7 -------------------- B5   Data 
  8 -------------------- B6   Data 
  9 -------------------- B7   Data 
  11 -------------------- C2   Směr 
  12 -------------------- C3   Hlavička 
18-25 -------------------- Gnd   Gnd

 

ECP kabel a přepojka:

 PC1: PC2: PC2: Port: Signál:
  1 -------------------- 10    10 ----------- C6 Busy 
  10 -------------------- 1    1 ----------- C1 Int 
  2 -------------------- 2    2 ----------- B0 Data 
  3 -------------------- 3    3 ----------- B1 Data 
  4 -------------------- 4    4 ----------- B2 Data 
  5 -------------------- 5    5 ----------- B3 Data 
  6 -------------------- 6    6 ----------- B4 Data 
  7 -------------------- 7    7 ----------- B5 Data 
  8 -------------------- 8    8 ----------- B6 Data 
  9 -------------------- 9    9 ----------- B7 Data 
  11 -------------------- 14    14 ----------- C2 Směr 
  14 -------------------- 11
  12 -------------------- 16    16 ----------- C3 Hlavička 
  16 -------------------- 12 
  13 -------------------- 13 
  15 -------------------- 17 
  17 -------------------- 15 
18-25 -------------------- 18-25 18-25 ----------- Gnd Gnd

 

Software:

PC:

Program Speccom.com. Tento prográmek je rezidentní a připojuje se na přerušení od paralelního portu - IRQ 7. Po přijetí přerušení vykoná příslušnou akci (řídí se podle definovaných příkazů) a přijme, nebo vyšle bajt. Komunikace je tedy vždy řízena ze strany ZX Spectra (druhého počítače). Popisu služeb se budu věnovat dále.

ZX Spectrum:

Program Speccom, nebo libovolný vlastní. Program musí umět předávat PeCi příkazy a nějak reagovat na přijímaná data. Viz. dále.

Protokol:

Nahlédněte do zdrojáku, zatím jsem to nesepsal :-(

 

Služby programu Speccom.com

Na začátku komunikace musí Spectrum definovat svůj požadavek. To udělá pomocí 3 bajtové hlavičky. Při vysílání 1. bajtu hlavičky musí být kromě správně nastavené sběrnice také nastaven signál HLAVICKA.

Formát hlavičky je tento:

1. bajt 2. bajt 3. bajt
kód služby délka LOW délka HIGH

Kódy služeb pro čtení jsou číslovány od 129, pro zápis od 1.

Služby pro čtení: (nastaven 7. bit -> cislo sluzby + 128)

1 Read Info Přečte 5 bajtů informace
1. bajt = grafický mód
2,3. bajt = souřadnice x,y kurzoru
4,5. bajt = výška kurzoru
2 Read Txt Screen Přečte obsah výřezu textové obrazovky
3 Read Txt Attrs Přečte obsah výřezu - jen atributy a provede jejich konverzi do ZX normy
4 přečti obsah výřezu a pošli atributy bez konverze
5 přečti poslední chybu
6 hledej první (přečti info o souboru)
7 hledej další (přečti info o souboru)
8 otevři soubor (přečti handler)
9 čti soubor

Služby pro zápis:

1 Write SetUp Zapíše nastavení
1,2. bajt = x,y souřadnice začátku okna
2,3. bajt = x,y souřadnice konce okna
2 Write Key
zapiš cestu
zavři soubor (zapiš handler)