Bezhlavickove LOAD-SAVE pre basic

Zdrojový kód


3   5b00      *s
4   5b00          org #5b00    Priklad pouzitia: load a save obrazovky
5   5b00 218a1c   z   ld  hl,#1c8a  RANDOMIZE USR 23296: PRINT l,16384,6912
6   5b03 e5        push hl     RANDOMIZE USR 23296: PRINT s,16384,6912
7   5b04 e7        rst #20
8   5b05 fef5       cp  #f5     Dalsi prikaz musi byt PRINT
9   5b07 c0        ret nz
10   5b08 e7        rst #20
11   5b09 67        ld  h,a
12   5b0a fe6c       cp  'l'     Za nim musi nasledovat pismeno l
13   5b0c 2803       jr  z,lsyes   alebo pismeno s
14   5b0e fe73       cp  's'
15   5b10 c0        ret nz
16   5b11 e3     lsyes ex  (sp),hl
17   5b12 e5        push hl
18   5b13 e7        rst #20
19   5b14 fe2c       cp  ','     Za pismenom nasleduje ciarka
20   5b16 c0        ret nz
21   5b17 e7        rst #20
22   5b18 cd821c      call #1c82    za ciarkou sa ocakava ciselny vyraz
23   5b1b df        rst #18
24   5b1c fe2c       cp  ','     zase musi nasledovat ciarka
25   5b1e c0        ret nz
26   5b1f e7        rst #20
27   5b20 cd821c      call #1c82    a druhy ciselny vyraz
28   5b23 cd991e      call #1e99
29   5b26 c5        push bc
30   5b27 cd991e      call #1e99
31   5b2a d1        pop de
32   5b2b c5        push bc     Ciselne hodnoty vyrazov
33   5b2c dde1       pop ix     sa ulozia do registrov IX a DE
34   5b2e f1        pop af
35   5b2f f1        pop af
36   5b30 fe73       cp  's'
37   5b32 37        scf
38   5b33 3eff       ld  a,#ff
39   5b35 cac204      jp  z,#04c2
40   5b38 c35605      jp  #0556
41   5b3b      k
42   5b3b      l   =  k-z

 k   5b3b * l   003b * lsyes 5b11 * z   5b00 *

Bytes:59 labels:4 errors:0  


Popis
Toto je driver umoznujuci z basicu vykonavat bezhlavickove LOAD a SAVE.

Poznámky
Driver sa da pouzit so vsetkymi zariadeniami ktore podporuju bezhlavickove operacie - klasicka paska, emulatory Spektra a disketova jednotka MB-02.

Poslal
Busy