Meranie taktovacej frekvencie procesora

Zdrojový kód


3   5b00      *s
4   5b00      ;==============================================================;
5   5b00      ;== Verzia 04 == Merac hodin ====== 23.12.1989 Busy software ==;
6   5b00      ;==============================================================;
7   5b00          org #80ff        Maze celych 32k !!!
8   80ff b711    add  dw  #11b7
9   8101 216881   p   ld  hl,run
10   8104 116981      ld  de,run+1
11   8107 010080      ld  bc,#8000
12   810a 71        ld  (hl),c
13   810b edb0       ldir
14   810d 31f080   pp   ld  sp,#80f0
15   8110 3e16       ld  a,22
16   8112 d7        rst #10
17   8113 3e0a       ld  a,10
18   8115 d7        rst #10
19   8116 3e0a       ld  a,10
20   8118 d7        rst #10
21   8119 216081      ld  hl,rut1
22   811c 22ff80      ld  (add),hl
23   811f 3ec9       ld  a,#c9
24   8121 32ffff      ld  (#ffff),a
25   8124 3e80       ld  a,#80
26   8126 ed47       ld  i,a
27   8128 ed5e       im2
28   812a fb        ei
29   812b 76        hlt
30   812c ed56    nic  im1
31   812e 3e3f       ld  a,'?'
32   8130 d7        rst #10
33   8131 ed56    end  im1
34   8133 3e06       ld  a,6
35   8135 d7        rst #10
36   8136 cd541f      call #1f54
37   8139 38d2       jr  c,pp
38   813b fb        ei
39   813c cf        rst #08
40   813d ff        db  #ff
41   813e       
42   813e f3     rut2  di
43   813f e1        pop hl
44   8140 115f81      ld  de,run-9
45   8143 ed52       sbc hl,de
46   8145 44        ld  b,h
47   8146 4d        ld  c,l
48   8147 22045b      ld  (23300),hl
49   814a cd2b2d      call #2d2b
50   814d 3e74       ld  a,#74
51   814f 1151dc      ld  de,#dc51
52   8152 01f599      ld  bc,#99f5
53   8155 cdb22a      call #2ab2
54   8158 ef        rst #28
55   8159 04        db  #04
56   815a 38        db  #38
57   815b cde32d      call #2de3
58   815e 18d1       jr  end
59   8160       
60   8160 213e81   rut1  ld  hl,rut2       10
61   8163 22ff80      ld  (add),hl      16
62   8166 23        inc hl         06
63   8167 fb        ei            04 = 36 = 9*4
64   8168 00     run  nop
65   8169 00        nop
66   816a      l   =  run-p
67   816a          end

 add  80ff * end  8131 * l   0067 * nic  812c *
 p   8101 * pp   810d * run  8168 * rut1  8160 *
 rut2  813e *                        

Bytes:107 labels:9 errors:0  


Popis
Tato rutinka vypise na akej taktovacej frekvencii prave pracuje mikroprocesor. Princip merania je zalozeny na odmerani kolko prace stihne procesor urobit za jedno prerusenie.

Poznámky
Program je nacasovany pre Spektrum 128k a +2, ale funguje spravne na kazdom Spektre, ktore ma casovy interval medzi preruseniami presne zhodny ako 128k a +2.

Poslal
Busy