Testovanie a identifikacia pocitaca

Zdrojový kód


4   5b00      *s
5   5b00       
6   5b00       
7   5b00      l   =  k-run        <- dlzka kodu
8   5b00       
9   5b00          org #81f0
10   81f0      sp               Vysledky testu:
11   81f0      typ  ds  #01         0=?, 1=48/Gama, 2=128/+2, 3=+2A/+3, 4=M
12   81f1      mem  ds  #01         0=48k , FF=128k memory
13   81f2      ay   ds  #01         0=no AY , FF=AY pripojeny
14   81f3       
15   81f3          org #8200
16   8200      p
17   8200 f3     run  di
18   8201 ed73c082     ld  (oldsp+1),sp
19   8205 31f081      ld  sp,sp
20   8208 210080      ld  hl,#8000      Test hodin
21   820b 110180      ld  de,#8001      [rutinka z dema OVERSCAN]
22   820e 011001      ld  bc,#0110      [akurat je doplnene eMko]
23   8211 3681       ld  (hl),#81
24   8213 edb0       ldir
25   8215 3ec3       ld  a,#c3
26   8217 328181      ld  (#8181),a
27   821a 213382      ld  hl,rut1
28   821d 11cc5b      ld  de,#5bcc
29   8220 0e07       ld  c,rut2-rut1
30   8222 ed538281     ld  (#8182),de
31   8226 edb0       ldir
32   8228 213a82      ld  hl,rut2
33   822b 3e80       ld  a,#80
34   822d ed47       ld  i,a
35   822f ed5e       im2
36   8231 fb        ei
37   8232 76        hlt
38   8233 228281   rut1  ld  (#8182),hl
39   8236 fb        ei            bc=4016 (M!) ..... #04
40   8237 03        inc bc         bc=3616 (2A) ..... #03
41   8238 18fd       jr  -3         bc=3185 (+2) ..... #02
42   823a ed56    rut2  im1           bc=3123 (48) ..... #01
43   823c 31f081      ld  sp,sp        nekompatibilny ... #00
44   823f 112b0c      ld  de,3123-8
45   8242 cdc382      call comp        <- vyhodnotenie
46   8245 3840       jr  c,nekom
47   8247 2601       ld  h,#01
48   8249 113b0c      ld  de,3123+8
49   824c cdc382      call comp
50   824f 3838       jr  c,ano
51   8251 11690c      ld  de,3185-8
52   8254 cdc382      call comp
53   8257 382e       jr  c,nekom
54   8259 2602       ld  h,#02
55   825b 11790c      ld  de,3185+8
56   825e cdc382      call comp
57   8261 3826       jr  c,ano
58   8263 11180e      ld  de,3616-8
59   8266 cdc382      call comp
60   8269 381c       jr  c,nekom
61   826b 2603       ld  h,#03
62   826d 11280e      ld  de,3616+8
63   8270 cdc382      call comp
64   8273 3814       jr  c,ano
65   8275 11a80f      ld  de,4016-8
66   8278 cdc382      call comp
67   827b 380a       jr  c,nekom
68   827d 2604       ld  h,#04
69   827f 11b80f      ld  de,4016+8
70   8282 cdc382      call comp
71   8285 3802       jr  c,ano
72   8287 2600    nekom ld  h,#00
73   8289 7c     ano  ld  a,h
74   828a 32f081      ld  (typ),a
75   828d       
76   828d 01fd7f      ld  bc,#7ffd      test prepinania ramiek
77   8290 21ffff      ld  hl,#ffff
78   8293 111011      ld  de,#1110
79   8296 ed59       out (c),e
80   8298 7e        ld  a,(hl)
81   8299 75        ld  (hl),l
82   829a ed51       out (c),d
83   829c 72        ld  (hl),d
84   829d ed59       out (c),e
85   829f 34        inc (hl)
86   82a0 77        ld  (hl),a
87   82a1 2801       jr  z,#01
88   82a3 24        inc h
89   82a4 7c        ld  a,h
90   82a5 32f181      ld  (mem),a
91   82a8       
92   82a8 01fdff      ld  bc,#fffd      Test AY
93   82ab 3e01       ld  a,#01
94   82ad ed79       out (c),a
95   82af 06bf       ld  b,#bf
96   82b1 ed49       out (c),c
97   82b3 06ff       ld  b,#ff
98   82b5 ed78       in  a,(c)
99   82b7 ee0d       xor #0d
100  82b9 fe01       cp  #01
101  82bb 9f        sbc a,a
102  82bc 32f281      ld  (ay),a
103  82bf       
104  82bf 315555   oldsp ld  sp,#5555
105  82c2 c9        ret
106  82c3       
107  82c3 78     comp  ld  a,b         cp bc,de
108  82c4 ba        cp  d
109  82c5 c0        ret nz
110  82c6 79        ld  a,c
111  82c7 bb        cp  e
112  82c8 c9        ret
113  82c9      k

 ano  8289 * ay   81f2 * comp  82c3 * k   82c9 *
 l   00c9 * mem  81f1 * nekom 8287 * oldsp 82bf *
 p   8200 * run  8200 * rut1  8233 * rut2  823a *
 sp   81f0 * typ  81f0 *                

Bytes:201 labels:14 errors:0  


Popis
Tento program vam na zisti, na akom pocitaci pracuje, kolko pameti ma dany pocitac (48k alebo 128k) a ci je vybaveny zvukovym procesorom AY-3-891X. Vie rozoznat tieto pocitace:
1.Spektrum 48k alebo Didaktik GAMA
2.Spektrum 128k alebo +2
3.Spektrum +2A alebo +3
4.Didaktik M alebo Kompakt
Ak testovany pocitac nie je ani jeden z nich, vrati 0.

Poznámky
Vhodne pouzitie je do dema ktore si tym padom dokaze samo zistit ake casovanie ma dany pocitac a podla toho nastavit konstanty do multicoloru. Dalsie vhodne pouzitie je test presnosti casovania emulatorov.

Poslal
Busy